Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Charel Bal
Secretaris: Thei Dassen
Penningmeester: Elly Bal - Amorij
Bestuurslid P.R. Zaken: Ien Dassen - Jacobs
Ere lid: Br. Callixtus †

Secretariaat: Stichting TienDEE,
Peppelhoven 5, 6225 GX Maastricht
Tel. 043 - 36.25.936
Inschrijving K.v.K. 14106075
Opgericht bij notariële akte op 12-09-2008.

Voor P.R. zaken bel 06-12599373
Correspondentie: info@tiendee.nl
Webmaster: T. Dassen.

Bankgegevens:

ABN-AMRO Bank N.V.
Avenue Ceramique 40, 6221 KV Maastricht.

IBANnummer: NL39ABNA0562232907 t.n.v. stichting TienDEE.
De Internationale Bankcode (BIC) is: ABNANL2A.

Doelstelling van de stichting TienDEE is om regelmatig een treffen of activiteiten te organiseren voor de oud leden en hun partners van Wandelsportvereniging "De Gemzen", Dansclub "De Soos", Bloemschikcursus "De Soos" en Carnavalsvereniging "De Leevemeeckers" welke zich aangemeld hebben bij de stichting.

HET MOOISTE OM ONS JONG TE HOUDEN IS EEN OUDE VRIENDSCHAP!

Sponsoren